Tarieven

Ik werk bewust met vaste tarieven per consult. Dit is, gezien de korte behandeltrajecten, het meest efficiënt voor de cliënt. Vaste trajecten lijken aantrekkelijk, maar vaak betaal je veel te veel voor allerlei onnodige extra’s. Trajecten zijn een verdienmodel en vooral aantrekkelijk voor de therapeut.

 

 

Na het intakeconsult wordt een compleet en overzichtelijk behandelplan opgesteld. Dit plan wordt na ieder vervolgconsult geüpdatet.

 

 

Ik verkoop in mijn praktijk geen voedingssupplementen. In mijn behandeladvies is een supplementenadvies opgenomen, waarin ik verwijs naar diverse online verkooppunten. Bij de keuze van voedingssupplementen kijk ik in de eerste plaats naar kwaliteit en in de tweede plaats naar de prijs. Een goede prijs- kwaliteitverhouding  is het uitgangspunt. Ik ben aan geen enkel voedingssupplementen-merk gebonden, mijn advies is 100% onafhankelijk. Ik verdien dus niets aan de door jou gekochte voedingssupplementen.

 

 

Ik werk niet standaard met dure onderzoeken. In de meeste gevallen is dit namelijk helemaal niet nodig, meestal is het een verdienmodel en de onderzoeken worden niet vergoed. We bekijken samen of aanvullend onderzoek zinvol is of niet. Ik werk niet met de EMB test, deze testmethode is absoluut niet valide.

 • EERSTE CONSULT
  • Duur: 1,5 uur (incl. uitgewerkt behandelplan)
  • Prijs: € 139

 • VERVOLGCONSULT
  • Duur: +/- 60 minuten
  • Prijs: € 89

 • KORTE VRAGEN / NAZORG
  • Via e-mail of telefoon
  • Meestal gratis

Vergoeding zorgverzekeraars

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG. Als je aanvullend verzekerd bent kom je vaak in aanmerking voor een vergoeding. Consulten gaan niet ten koste van het eigen risico. Neem voor meer informatie over de vergoedingen contact op met jouw verzekeringsmaatschappij. Voedingssupplementen en eventuele onderzoeken worden niet vergoed.

 

MBOG lidnummer: 873-TL
AGB code praktijk: 90-56725
AGB code therapeut: 90-048158

Een afspraak maken of meer informatie? Stuur mij een email!

Eerste consult / Intake

Dit consult neemt de meeste tijd in beslag. Het omvat een uitgebreide intake, waarin we jouw gezondheid en ziekte geschiedenis zo goed mogelijk in kaart brengen. Dit betekent dat we de gehele film van jouw leven terug zullen draaien om de oorzaken en risicofactoren te achterhalen die uiteindelijk tot het ziektebeeld of de gezondheidsklachten hebben geleid.

Vervolgconsult

Voor een goede begeleiding en optimaal resultaat is het noodzakelijk om een aantal vervolgconsulten in te plannen. We bespreken het verloop van de therapie en de vorderingen en indien nodig sturen we de therapie bij. Verder bespreken we de eventuele problemen waar je tegenaan loopt. De hoeveelheid vervolgconsulten is afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten.

Behandelplan

Na het eerste consult zal een voorlopig persoonlijk behandelplan worden opgesteld, dit plan zal meestal bestaan uit:

Voedingsadvies (Whole food treatment)

Suppletie

Beweging

Gedrag

Mindset

Algemene Voorwaarden

Praktijk Verwest hanteert algemene voorwaarden. Deze krijgt u bij de bevestiging van uw eerste afspraak per mail toegestuurd, samen met het in te vullen intakeformulier. Daarnaast zijn deze in te zien in de praktijk. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om alle betrokken partijen vooraf duidelijkheid te geven over de gemaakte afspraken, zodat hier achteraf geen misverstanden over kunnen ontstaan.